• A.jpg
  • B.jpg
  • C.jpg

تجهیزات صنعتی

از زمانیکه شرکت آناهید فرناد به امکان سنجی حضور در بازارتجهیزات صنعتی پرداخت انواع نیازهای بازار صنعت را مورد بررسی قرار داد و پس از جمعبندی تحقیقات خود به واردات تجهیزات از قبیل انواع ابزار دقیق ، گیجهای صنعتی ، ابزار های اندازه گیری و قطعات یدکی انواع دیزل اقدام نمود.

درزمینه ابزار دقیق تجهیزاتی مانند Positioner ,Transmitter, Thermometer, Micro switch و در گیجهای صنعتی کالاهایی چون گیجهای رزوه ، گیج بلوکهای استاندارد را می توان نامبرد.

همچنین این شرکت تا کنون بارها به سفارش مشتریان خود برای واردات موارد درخواستی آنها اقدام نموده است.

طراحی سایت و اجرا : نونگار پردازش